ప్రకటనలు

Title Description Start Date End Date File
తూర్పు-పశ్చిమ గోదావరి పట్టభద్రుల (APLC) నియోజకవర్గంలోని ఎలక్టర్గా నమోదు చేయటానికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విద్యా అర్హతలు.

తూర్పు-పశ్చిమ గోదావరి పట్టభద్రుల (APLC) నియోజకవర్గంలోని ఎలక్టర్గా నమోదు చేయటానికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విద్యా అర్హతలు.

10/10/2018 31/03/2019 Download (77 KB) GOMS 536 (2 MB)
తూర్పు – పశ్చిమ గోదావరి గ్రాడ్యుయేట్స్ నియోజకవర్గం – ఎన్నికల రోల్స్ యొక్క డి-నోవో తయారీ 01.11.2018 క్వాలిఫైయింగ్ తేదీగా – పబ్లిక్ నోటీసు ప్రచురణ

తూర్పు – పశ్చిమ గోదావరి గ్రాడ్యుయేట్స్ నియోజకవర్గం – ఎన్నికల రోల్స్ యొక్క డి-నోవో తయారీ 01.11.2018 క్వాలిఫైయింగ్ తేదీగా – పబ్లిక్ నోటీసు ప్రచురణ

01/10/2018 31/03/2019 Download (1 MB) Form-18 (2 MB)
Archive