టెండర్లు

టెండర్లు
Title Description Start Date End Date File
చిన్న టెండర్ నోటీసు – సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ తూర్పు గోదావరి జిల్లా.

చిన్న టెండర్ నోటీసు – సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ తూర్పు గోదావరి జిల్లా.

11/06/2019 17/06/2019 Download (1,021 KB)
APSCSCL – DMO కాకినాడ – స్టేజి II రవాణా 2019-20 యొక్క టెండర్ నోటీసులు మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులు.

APSCSCL – DMO కాకినాడ – స్టేజి II రవాణా 2019-20 యొక్క టెండర్ నోటీసులు మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులు.

31/05/2019 17/06/2019 Download (4 MB) STAGE II TRANSPORTATION 2019 TENDER NOTICE (2 MB)
Archive