జిల్లా అధికారులు

East Godavari

Profile Picture Name Designation Email Address Phone Fax
Muralidhar Reddy శ్రీ డి మురళీధర్ రెడ్డి (ఐ.ఎ.ఎస్-2006)Collector & District Magistratecollector_egd[at]ap[dot]gov[dot]inKakinada, East Godavari District0884-23612000884-2361300
Shri G Lakshmisha డాక్టర్ జి లక్ష్మిషా (ఐ.ఎ.ఎస్-2013)Joint Collectorjc_egd[at]ap[dot]gov[dot]inCollector Office, Kakinada0884-2361700
శ్రీ సుమిత్ కుమార్, (ఐ.ఎ.ఎస్-2014)Municipal Commissioner, Rajahmahendravaramcomm_mcr[at]yahoo[dot]comరాజమహేంద్రవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా9866657600
PO ITDA NEw శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2014)PO ITDA RAMPACHODAVARAMnishant[dot]kr[at]ias[dot]nic[dot]inITDA RAMPACHODAVARAM
CIHINTOR శ్రీ ఎమ్. అభిషిక్తి కిషోర్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2015)PO ITDA, Chinturu and Sub Collector, Yatapakaఎటపాక, తూర్పు గోదావరి జిల్లా9490957735
Mahesh Kumar Ravirala శ్రీ మహేష్ కుమార్ రావిరల (ఐ.ఎ.ఎస్-2016)Sub Collector Rajamahendravaramrdorjy[at]nic[dot]inSub Collector Office, Rajamahendravaram9849903863
Pratibha ప్రతిభా రాణి (ఐ.ఎ.ఎస్-2018)Assistant Collector Under Trainingassistantcollector[dot]egd[at]gmail[dot]com
Adnan Nayeem Asmi IPS. శ్రీ అద్నాన్ నయీం అస్మి (ఐపిఎస్-2013)Superintentdent of Policesp[at]eg[dot]appolice[dot]gov[dot]inDistrict Police Office, Kakinada0884-23620000884-2371733
Nandani Salaria శ్రీమతి నందని సలారియా (ఐ.ఎఫ్.ఎస్-2013)DFOతూర్పు గోదావరి జిల్లా94408100420884-2343339