జిల్లా అధికారులు

Filter Who's Who divisions wise

Filter

East Godavari
Profile Picture Name Designation Email Phone Fax Address
Kartikeya Misra శ్రీ కార్తికేయ మిశ్రా (ఐ.ఎ.ఎస్-2009) Collector & District Magistrate collector_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 0884-2361200 0884-2361300 తూర్పు గోదావరి జిల్లా
Shri A Mallikarjuna, JC డాక్టర్ ఎ. మల్లిఖార్జున (ఐ.ఎ.ఎస్-2012) Joint Collector & Addl.District Magistrate jc_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 0884-2361500 0884-2361700 తూర్పు గోదావరి జిల్లా
శ్రీ సుమిత్ కుమార్, (ఐ.ఎ.ఎస్-2014) Municipal Commissioner, Rajahmahendravaram comm_mcr[at]yahoo[dot]com 9866657600 రాజమహేంద్రవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా
PO ITDA NEw శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2014) PO ITDA RAMPACHODAVARAM nishant[dot]kr[at]ias[dot]nic[dot]in ITDA RAMPACHODAVARAM
RJY శ్రీ సి.ఎమ్.సాయికాంత్ వర్మ (ఐ.ఎ.ఎస్-2015) Sub Collector rdorjy[at]nic[dot]in 9849903863 Rajamahendravaram, East Godavari
CIHINTOR శ్రీ ఎమ్. అభిషిక్తి కిషోర్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2015) PO ITDA, Chinturu and Sub Collector, Yatapaka 9490957735 ఎటపాక, తూర్పు గోదావరి జిల్లా
Sub Collector డాక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2015) Sub Collector, Rampachodavaram rdorcdm[at]nic[dot]in 08864-243561 08864-243561 రంపచోడవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా
ధ్యానచంద్ర హెచ్ ఎం (ఐ.ఏ.ఎస్-2017) Assistant Collector Under Training assistantcollector[dot]egd[at]gmail[dot]com 9121002135
SP శ్రీ విశాల్ గున్ని (ఐ.పి.ఎస్-2010) Superintendent of Police East Godavari District sp[at]eg[dot]appolice[dot]gov[dot]in 0884-2362000 0884-2362000 తూర్పు గోదావరి జిల్లా
Nandani Salaria శ్రీమతి నందని సలారియా (ఐ.ఎఫ్.ఎస్-2013) DFO 9440810042 0884-2343339 తూర్పు గోదావరి జిల్లా