జిల్లా అధికారులు

East Godavari
Profile Picture Name Designation Email Phone Fax Address
Muralidhar Reddy శ్రీ డి మురళీధర్ రెడ్డి (ఐ.ఏ.ఎస్-2006) Collector & District Magistrate collector_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 0884-2361200 0884-2361300 Kakinada, East Godavari District
Shri G Lakshmisha జి లక్ష్మిషా (IAS-2013) Joint Collector jc_egd[at]ap[dot]gov[dot]in 0884-2361700 Collector Office, Kakinada
శ్రీ సుమిత్ కుమార్, (ఐ.ఎ.ఎస్-2014) Municipal Commissioner, Rajahmahendravaram comm_mcr[at]yahoo[dot]com 9866657600 రాజమహేంద్రవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా
PO ITDA NEw శ్రీ నిశాంత్ కుమార్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2014) PO ITDA RAMPACHODAVARAM nishant[dot]kr[at]ias[dot]nic[dot]in ITDA RAMPACHODAVARAM
CIHINTOR శ్రీ ఎమ్. అభిషిక్తి కిషోర్ (ఐ.ఎ.ఎస్-2015) PO ITDA, Chinturu and Sub Collector, Yatapaka 9490957735 ఎటపాక, తూర్పు గోదావరి జిల్లా
Pratibha ప్రతిభా రాణి (IAS-2018) Assistant Collector Under Training assistantcollector[dot]egd[at]gmail[dot]com
Adnan Nayeem Asmi IPS. శ్రీ అద్నాన్ నయీం అస్మి (ఐపిఎస్-2013) Superintentdent of Police sp[at]eg[dot]appolice[dot]gov[dot]in 0884-2362000 0884-2371733 District Police Office, Kakinada
Nandani Salaria శ్రీమతి నందని సలారియా (ఐ.ఎఫ్.ఎస్-2013) DFO 9440810042 0884-2343339 తూర్పు గోదావరి జిల్లా